Skip to content

Tarieven en vergoedingen

Tarieven 

MSK-arts Klaartje Caminada is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Musculoskeletale Geneeskunde (NVAMG) en geregistreerd in het Register Musculoskeletale Geneeskunde (RAMG).

Tarieven per 1 januari 2024:

  • Eerste consult:       € 100,00
  • Vervolg consult:     € 90,00
  • Verstrekken van informatie op aanvraag (juridisch/medisch adviseur):   € 100,00

​U dient na de behandeling direct af te rekenen. De betaling kunt u per pin verrichten. Na de behandeling krijgt u een factuur mee die u zelf kunt indienen bij uw zorgverzekeraar. 

Vergoedingen door zorgverzekeraars

Bijna alle zorgverzekeraars hebben behandelingen van artsen voor Musculoskeletale Geneeskunde opgenomen in het eerste aanvullende pakket. De vergoeding hangt af van de gekozen verzekering. In uw polisvoorwaarden vindt u het aantal behandelingen dat vergoed wordt.  De vergoeding gaat niet af van uw verplichte eigen risico. 

De NVAMG maakt elk jaar een overzicht van de vergoedingen bij de diverse verzekeraars. U kunt dat overzicht vinden op de website van de NVAMG.

logo_NVAMG
RAMG