Skip to content

De MSK-artsenpraktijk gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij volgen de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO).

De belangrijkste punten hierbij zijn:

Beveiliging
Uw persoonsgegevens en medische gegevens worden veilig in een digitale omgeving opgeslagen.

Doelen van gegevensverwerking
Uw gegevens worden gebruikt voor het leveren van goede zorg. Hiervoor wordt een medisch dossier aangemaakt waarin gegevens worden bijgehouden over uw gezondheid, uitgevoerderde onderzoeken, behandelingen en andere gegevens die noodzakelijk zijn voor een goede hulpverlening. Uw gegevens worden gebruikt voor financiƫle afhandeling. Uw gegevens kunnen worden gebruikt voor zorginhoudelijke kwaliteitscontroles, intercollegiaal overleg , wetenschappelijk onderzoek en statistiek.

Uitwisseling van gegevens
Medische gegevens kunnen worden opgevraagd bij uw huisarts of medisch specialist indien deze gegevens van belang kunnen zijn voor uw behandeling. De MSK-artsenpraktijk kan ook gegevens met betrekking tot uw behandeling overdragen aan uw huisarts of eventuele andere verwijzer. Voor elke andere uitwisseling van uw medische gegevens met andere organisaties moet u altijd eerst schriftelijke toestemming geven.

Bewaartermijn
De wettelijke bewaartermijn van uw medische gegevens is 20 jaar vanaf de laatste behandeling.

Vragen
Indien u een vraag heeft over uw privacyrechten neem dan gerust contact op met ons. Ook als u niet tevreden bent over de wijze waarop de MAK-artsenpraktijk met uw gegevens omgaat, verzoeken wij u om eerst contact met ons op te nemen. Indien we er samen niet uitkomen, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.